Wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego

W związku z trwającymi wyborami do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego nowej kadencji zwracamy się do Was z prośbą o rozważenie swojego uczestnictwa w pracach Rady, jako reprezentantów trzeciego sektora z terenu Gminy Gniew. Do 10 kwietnia br. musimy podać 2 przedstawicieli do Rady z terenu gminy, a następnie 20 kwietnia br.  o godz. 17.00 w Fabryce Sztuk w Tczewie odbędzie się spotkanie wyborcze Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, podczas którego przeprowadzona zostanie  dalsza część wyborów, uzupełniająca do pełnego składu, zgodnie ze statutem Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego (w zał). Wszystkie osoby chętnie do pracy w Radzie zapraszamy do aktywnego udziału zarówno w Forum jaki i zgłaszania swoich kandydatur do Rady.