Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew jest organizacją skupiającą aktywnych.

Głównym celem stowarzyszenia jest wzmacnianie kapitału społecznego Gminy Gniew. Zajmujemy się realizacją zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, edukacji ekologicznej oraz wsparcia organizacji pozarządowych.

 

Prowadzimy:

  • Gniewskie Centrum Organizacji Pozarządowych,
  • Gniewski Fundusz Minigrantów- skierowany do grup nieformalnych.
  • Pracownię Orange – bezpłatną kawiarenkę internetową,
  • Centrum Muzycznie Aktywnych – salę prób dla zespołów młodzieżowych,
  • Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej Heliantus.

Ponadto realizujemy wiele projektów będących inicjatywą mieszkańców naszej Gminy.

 

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew zostało zarejestrowane w KRS 20 grudnia 2006.