Aktywne wakacje w pracowni Orange

Projekt był odpowiedzią na potrzebę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniew w okresie wakacji. Celem projektu było zorganizowanie minimum 10 dniowych (trwających 3 – 5 godzin) zajęć wakacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat z terenu tzw. starego miasta oraz innych chętnych. W miarę możliwości do poszczególnych atrakcji włączano również rodziców, by pokazywać im jak mogą atrakcyjnie spędzać czas ze swoimi pociechami.