Ogłoszenia o naborze wniosków

Z radością informujemy, iż Stowarzyszenie CAG w ramach realizacji zadania: "Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew – wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych w 2017 roku” ogłasza piąty i zarazem ostatni w tym roku nabór wniosków do:

Funduszu Inicjatyw Kulturalnych – pula środków do podziału w naborze to 8500 zł

Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne działające na terenie gminy Gniew.

Termin składania wniosków: 18 września 2017 (na działania zaplanowane do realizacji w IV kwartale 2017 roku.)

Maksymalna wysokość dotacji na realizację jednej inicjatywy, to 500 zł. Jedna grupa inicjatywna może złożyć jeden wniosek w jednym naborze.

ZAPRASZAMY!!!