Fundusz Minigrantów

Do zadań publicznych gminy Gniew, należy, organizacja i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Gniew.

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew (dalej CAG) w ramach konkursu na realizacje zadań publicznych zostało wybrane operatorem gminnego funduszu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy Gniew.

Zadanie jest realizowane ze środków Gminy Gniew.

W ramach realizacji zadania grupom nieformalnym oraz organizacją pozarządowym z terenu Gminy Gniew, za pośrednictwem CAG będą udzielane minigranty na realizację przedsięwzięć kulturalnych.

 

O wsparcie można się ubiegać w następujących kategoriach:

 

I. Stałe formy edukacji kulturalnej 
w tym działalność chórów, zespołów, grup teatralnych i innych grup artystycznych.

 

II. Fundusz Inicjatyw Kulturalnych
Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne działające na terenie gminy Gniew.

 

Dodatkowych informacji oraz pomocy przy pisaniu wniosków uzyskać można w biurze Stowarzyszenia CAG „Pracownia Orange” pl. Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew, w poniedziałek w godzinach 7:30 - 17:00, od wtorku do czwarku w godzinach 7:30-15:30, w piątek w godzinach 7:30 - 14:00 lub telefonicznie 58 562 32 71, tel. kom 664 635 718.

Formularze wniosków, regulamin, sprawozdania oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.aktywnygniew.pl.