Centrum Edukacji Ekologicznej

Eko-Centrum Heliantus rozpoczęło swą działalność 6 marca 2007r. mocą uchwały nr 01/03/07 Zarządu Fundacji Zamek w Gniewie.
Od stycznia 2009r. jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew.

 

Celem Eko-Centrum Heliantus jest edukacja ekologiczna skierowana do lokalnej społeczności, w szczególności do dzieci i młodzieży, poprzez:

  • propagowanie idei ekorozwoju, jako rozwoju gospodarczego i społecznego uwzględniającego potrzeby środowiska naturalnego,
  • zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony środowiska przez współpracę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, lasami państwowymi i innymi organizacjami mającymi w statucie działalność ekologiczną,
  • kształtowanie postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem dla przyrody,
  • nakłanianie do racjonalnego korzystania ze środowiska naturalnego w poczuciu pełnej odpowiedzialności za jego stan,
  • dążenie do kontaktu ze środowiskiem i aktywnego wypoczynku,
  • promocja gminy Gniew jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
  • oddziaływanie poprzez dzieci i młodzież na postawę i zachowania ludzi dorosłych.

 

Eko-Centrum Heliantus
oddział Stowarzyszenia Centrum Aktywnych - Gniew

Dane teleadresowe:

Ciepłe 26 (teren gminnej oczyszczalni ścieków)
83-140 Gniew
tel./fax. 58 53 53 130
kom. 698 58 27 26
www.heliantus.org
e-mail: biuro@heliantus.org

Czynne:

  • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Pracownicy:

 

ZAPRASZAMY na stronę Eko-Centrum Heliantus http://heliantus.org