BIP - dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew

Pl. Grunwaldzki 45
83-140 Gniew

NIP 593-24-88-155
KRS 0000270131
REGON 220352384

tel. +48 58 562 32 71
email: stowarzyszenie@aktywnygniew.pl

Numer konta bankowego:
Bank BGŻ o/Gniew, nr: 70 2030 0045 1110 0000 0232 7330

 

Skład zarządu i komisji rewizyjnej uległ zmianie w dniu 14 stycznia 2016 roku:

Kadencja na lata 2016-2019:

 

Zarząd Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew

  • Łukasz Ogonowski - prezes stowarzyszenia,
  • Karol Edward Saniecki - wiceprezes stowarzyszenia,
  • Agnieszka Maria Piontkowska-Dorotyn - skarbnik,

 

Oświadczenia woli zarząd Stowarzyszenia CAG, składa zgodnie z zapisami statutu, paragraf 22:

  • Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości powyżej 10 000 zł, składa dwóch członków zarządu działających łącznie.
  • Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości do 10 000 zł, składa jednoosobowo członek zarządu.
  • Oświadczenia woli w sprawie złożenia ofert, w tym ofert na realizację zadań publicznych, niezależnie od wielkości oferty składa jednoosobowo członek zarządu.
  • Oświadczenia woli w zakresie innym niż w pkt. 1, składa jednoosobowo członek zarządu lub pełnomocnik zarządu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Komisja rewizyjna Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew:

  • Krzysztof Waldemar Urban - przewodniczący komisji rewizyjnej,
  • Paulina Kleinowska - członek komisji.